The Minimal Cabinet

een uitstalkast vol met minimale zaken en gebeurtenissen

zonder titel The Minimal Cabinet nr 1